Vytápění & topné systémy

Zdraví, výkonnost, pohodlí a pocit pohody mají mnoho co do činění s kvalitou vzduchu, který nás obklopuje v místnosti a ve kterém pobýváme řadu hodin během dne i v noci. Ten, kdo se intenzivněji zabývá vzduchem v místnosti, bude se automaticky věnovat podrobnému zkoumání systému, který rozhodujícím způsobem určuje kvalitu vzduchu v místnosti ve smyslu příčina a následek – tedy systému vytápění.

Jaké je optimální vytápění?

U otázky „Jaké je pro mne optimální vytápění?“ je zapotřebí vzít v úvahu fyzikální a biologické efekty. To, zda je jedno či druhé vytápění nejlepší, nesouvisí v první řadě s tím, zda je levné nebo drahé, ale s tím, jestli zajišťuje pocit pohody a útulnosti , který vede koneckonců také k biologicky zdravému klimatu v místnosti a ke zdraví.

U řady rozličných výrobců a systémů vytápění rozlišujeme v zásadě mezi dvěma variantami vytápění. Je to jednak vzduchové vytápění, zvané též konvekčnía sálavé vytápění, známé také jako infračervené.

Vlastní průzkum různých systémů vytápění (konvekčního nebo sálavého) vede k logickým a jasným rozhodnutím pro zajištění optimálního klimatu v místnosti a tím také k zajištění předpokladů pro zdraví.

Ne vždy je rozumné a výhodné “plavat s proudem”, protože “směr řeky” ovlivňují mocné síly.